Van eigen bos naar eigen poolhouse

In februari 2013, na een bezoek aan onze beursstand in Mechelen, kreeg ik een aanvraag binnen van een particulier voor een bezoek aan onze schrijnwerkerij. Ik plande een afspraak in, maar vond het een eigenaardige vraag. Normaalgezien stel ik aan de klant voor om ons productieproces te bezichtigen en niet andersom. Na de rondleiding in ons fabriek en wat over-en-weer-gepraat werd het plan van de klant al snel duidelijk. De klant had een eikenbos en wou graag van de eikenbomen een afgewerkt product maken met behulp van een derde partij. Met zijn bezoek wou hij verifiëren of wij dit zouden kunnen “realiseren”. Concreet : hij kapt de bomen, een mobiele zagerij zaagt de bomen op de aangegeven lengte/dimensie en maakt deze schorsvrij, hij levert de volledige balken bij ons volgens de aangeleverde zaaglijst. Een groot project bleek al snel. Onze klant uit Bonheiden droomt immers van een volledige eiken overkapping over zijn zwembad met een technische en polyvalente ruimte. Het gebouw over het zwembad heeft een afmeting van 7m op 16m50 en het aanpalende gebouw 6m op 12m. Door de grootse afmetingen is een stabiliteitsstudie zeker een must.

Het vertrouwen tussen de klant en Timber Works was snel een feit, de offerte-fase volgde en de ondertekening liet niet lang op zich wachten. Het stabiliteitsbureau Forte startte zijn job, na het opvragen van nog bepalende factoren zoals welke dakisolatie op het dak, welke dakbedekking en al dan niet monteren van dak zonnepanelen. Het bureau leverde de nodige dimensies van de balken aan : de nokbalk, de gordingen, de dimensies van de spanten en de kepers. De zagerij ging aan de slag. Eind november 2014 transporteert de firma Jules Frans via verschillende vrachten 24 m³ eikenhout naar onze terreinen. Voor Sven een technische file schrijft, trekt ons team naar de werf voor de nodige metingen uit te voeren. Gezwoeg en gezweet achter de pc start, volgens mijn team het meest frustrerend aan de job. Zodra deze bureau-job achter de rug is, start ons atelier – team. De computerfile laden we op onze Uniteam-balkverwerkingsmachine. De houten balken ondergaan 3 verschillende soorten hout – verbindingen, chinees voor diegene die niet in de sector vertrouwd zijn. Vandaar deze les in schrijnwerkerij :

 1. Een pen-en-gatverbinding is een sterke houtverbinding waarbij twee houten onderdelen door middel van een pen gat met elkaar verbonden worden.  Aan het ene deel wordt een pen gemaakt, in het andere onderdeel wordt een gat gefreesd. Bij de pen wordt bij voorkeur aan beide kanten van de pen een derde van het hout weggehaald, zodat de dikte van de pen 1/3 van de oorspronkelijke houtdikte is.
  HoutVerbindingen

  HoutVerbindingen

 2. De liplasverbinding is een traditionele verbinding van twee houten balken in elkaars verlengde: aan beiden uiteinden van elke balk wordt het nodige materiaal weg gefreesd dat men een correct verbinding bekomt. Er zijn rechte liplassen en schuine liplassen. Wanneer de balken niet in elkaars verlengde liggen maar haaks op elkaar staan, is sprake van een halfhoutse hoekverbinding.
 3. Een zwaluwstaartverbinding is een houtverbinding die bestaat uit een constructie die een zwaluwstaartachtige vorm heeft. Het karakteristieke van deze verbinding is dat ze trekkrachten kan opnemen. Machinaal worden beide onderdelen van de zwaluwstaartverbinding in het hout gevormd met een freesmachine. Een zwaluwstaartvormig deel moet precies in een zwaluwstaartvormige ruimte passen. Het is een vrij complexe verbinding is die zowel ruimtelijk inzicht als complexe motorische vaardigheden vergt. Door deze houtverbindingen toe te passen, met onze freesmachine, blijft het ambachtelijke gevoel van onze houten bijgebouwen bewaard. Ook al voert de machine de werkzaamheden uit, het inzicht, de controle over de machine en het fingerspitzengefühl van onze schrijnwerkers blijft een must om een kwaliteitsvol product af te leveren.
  HoutVerbindingen

  HoutVerbindingen

Zodra de structuur van het gebouw en de dak structuur is gefreesd, zetten onze medewerkers reeds in het atelier de dakspanten in elkaar. Woensdag 11/02 is alles “werf”-klaar.

Eiken Spanten

Eiken Spanten

DW Construct gaat vervolgens met de nodige zorg alle houtconstructies leveren op de werf. De Pelle is de chauffeur van dienst, hij zal onze schrijnwerkers op de werf assisteren om alle houtcomponenten op de juiste plaats te monteren. Ja, en vandaag donderdag is het zover, de werken op de werf gaan van start ! Je ziet, er gaat een heel verhaal aan vooraf, van denkwerk, handwerk, machinewerk en nu … de opbouw … Het kraanwerk is op de eerste dag van de werkzaamheden noodzakelijk. Gelukkig is de pelle baas over het gewicht van de te monteren balken. Hij is immers een krak in zijn vak en werkt op een millimeter nauwkeurig.

Eiken Bijgebouw

Eiken Bijgebouw

Ons team zal weer fier zijn, als de constructie recht staat, en als alles correct verloopt. En ik, natuurlijk, fier op mijn mannen …

Aanbevolen berichten

Laat een reactie achter